Uppdatering maj 2023

Uppdatering maj 2023

Jag är föräldraledig från maj 2023 och framåt och tar därför inga nya uppdrag just nu. Jag nås dock på mejl eller telefon för kontakt angående tidigare ärenden.
Uppdatering maj 2023

Uppdatering 2020

Advokatbyrån har under flera år haft ett fint samarbete och kontorsgemenskap med Advokat Malin Wassén Kjellberg AB men vi har nu valt att fortsätta var för sig och kontorsgemenskapen avslutas därmed. Advokatbyrån har flyttat till nya...