Mina verksamhetsområde

advokataa.se

Brottmål

Jag arbetar som försvarare för dig som är misstänkt för brott. När man är misstänkt för brott har man i många fall rätt till en offentlig försvarare och du kan då begära den advokat du själv vill ha till domstolen. När du har rätt till en offentlig försvarare kan staten stå för delar eller hela advokatkostnaden, kontakta mig för mer information. Har du inte rätt till en offentlig försvarare kan du själv anlita en privat försvarare. 

Jag arbetar även som målsägandebiträde för dig som blivit utsatt för brott. Även i dessa fall har du rätt att begära den advokat du själv vill ha. Du ska alltid säga till polisen om du vill ha ett målsägandebiträde och det är viktigt att du får det tidigt i processen. Det kostar inte dig något att få ett målsägandebiträde.

I vissa fall behöver barn ett särskilt målsägandebiträde, det kallas särskild företrädare för barn. Detta kan vara aktuellt om den ena föräldern är misstänkt för brott eller om föräldrarna av någon anledning inte tar tillvara barnets rätt. En särskild företrädare för barn beslutar då om barnet ska gå på förhör, när och hur detta ska genomföras. Inte heller detta förordnande kostar något för barnet.

Familjerätt

Jag kan biträda dig som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge med barn samt i mål om underhållsbidrag till barn. I den här sortens ärende är det i första hand du själv som står för advokatkostnaderna men jag kan hjälpa dig att söka rättsskydd eller rättshjälp.

Socialrätt

Jag arbetar även som offentligt biträde i följande mål:

LVU – Mål om tvångsomhändertagande av unga där socialnämnden är motpart.

LVM – Mål om tvångsomhändertagande av missbrukare där socialnämnden är motpart.

LPT/LRV – Mål om tvångsomhändertagande av personer med en allvarlig psykisk störning eller som dömts till rättspsykiatrisk vård.

I samtliga fall förordnas jag av förvaltningsrätten, du har alltid rätt att begära den advokat du vill ha. Staten står för advokatkostnaderna i denna typ av mål.